from Yscare Group

 • 我们Y's care针灸整骨院支持居住在日本的外国人!

  您好!我们Y's care针灸整骨院支持居住在日本的外国人!
  如今由于新型肺炎等各种因素,直接影响到了您的身体健康。
  我院针对各种疾病以及伤害,可以使用日本国民健康保险进行治疗。
  如果您因身体不适而感到焦虑,请随时联系我们!祝您身体健康!

  와이즈케어그룹은 일본에서 생활하는 외국인들을 응원하고있어요!

  Covid-19가 끼친 여러영향으로 현재 심신과 건강에 불안이 커지고있습니다.
  접골원에서는 몸에 불편함을 느끼거나 부상을 입었을때 건강보험을 적용한 시술이 가능해요.
  컨디션이 좋지않으시거나 고민거리가 있으시면 언제든지 가볍게 상담하러 와주세요.

  Yscare Group supports the foreigners living in Japan!

  Recently, due to the effects of coronavirus, there is a growing concern about our physical and mental health. At our osteopathic clinic, you can use your health insurance to treat your physical problems and injuries.
  If you have any concerns about your physical condition, please don't hesitate to contact us.

  Yscare Group là tổ chức(cty) hỗ trợ người nước ngoài đang sinh sống tại Nhật Bản!

  Do những tác động của Virus Corona nên chúng tôi nghĩ hiện nay mối quan tâm về sức khoẻ thể chất và tinh thần càng được chú trọng.
  Vì thế tại phòng khám có bảo hiểm y tế cho các vấn đề về thể chất và chấn thương của bạn.
  Nếu bạn có bất kì vấn đề nào về tình trạng thể chất của mình, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

  ¡Yscare Group apoya a los extranjeros residentes en Japón!

  Actualmente, debido a los efectos del coronavirus, existe una creciente preocupación por la salud física y mental.
  En nuestra clínica osteopática, pueden utilizar su seguro médico para tratar sus problemas físicos y lesiones.
  Si tienen alguna inquietud sobre su condición física, no duden en contactarnos.